Stanovy Klubu v továrně

KRÉDO FOTOKLUBU ZNÍ:

 

“ Podporujte jeden druhého, respektujte a inspirujte ostatní .”

Registrací získáváš:

 

 • 3 hodiny pronájmu v hodnotě 600 Kč
 • Workshopy – Příspěvek  500 Kč na jeden workshop  Ateliéru v továrně dle vlastního výběru
 • Proškolení v ateliéru zdarma v hodnotě 500 Kč
 • Poukaz od Saal Digital v hodnotě 550 Kč
 • Možnost pronájmu Ateliéru za cenu 200 Kč/hodinu
 • Káva za babku, tedy za 10 Kč

Další výhody:

 

 • poradenství a odborná konzultace v rámci uzavřené facebookové skupiny
 • slevy 15 % na workshopy Ateliéru v továrně
 • nabitý program
 • osobní portfolio na stránkách fotoklubu
 • slevy 10 % na workshopy společnosti Fotoinstitut
 • výhodné nákupy foto techniky u společnosti PhotonEurope

Členství ve Fotoklubu v továrně

 • Členství vzniká uhrazením členského poplatku.
 • Členství trvá po dobu jednoho roku od uhrazení platby.
 • Členství na základě vyloučení z Klubu pro hrubé porušení nedodržování povinností členů Fotoklubu nebo neuhrazením členského poplatku.

 

Člen je slušný a čistotný Mirek Dušín se smyslem pro humor. Pokud se nebude chovat podle zásad Rychlých šípů, bude po výstraze vyloučen. Pokud nezaplatí do pokladny klubovny, bude vyloučen bez výstrahy. 

Cíle Fotoklubu v továrně

 • Realizace a rozvoj členů v oblasti fotografie
 • Zvyšovat teoretickou, technickou a tvořivou úroveň jednotlivých členů Fotoklubu a vytvářet podmínky pro jejich činnost v oblasti fotografie a prezentace jejich vlastní fotografické tvorby.
 • Pořádat pravidelné setkání Klubu
 • Pořádat pravidelné vzdělávací semináře pro členy Klubu
 • Pomoc při pořádání samostatných autorských výstav jednotlivých členů Fotoklubu

 

Podporovat své členy v práci se světlem. Neplatí pro výměnu žárovek. Tu provede sám, kdykoli to bude třeba.

              

Práva členů fotoklubu

 • Všichni členové mají právo pronajímat si ateliér v továrně za zvýhodněnou sazbu viz . podmínky pronájmu ateliéru.
 • Všichni členové Fotoklubu mají právo být informováni o činnosti  a akcích Fotoklubu skrz portál www.fotoklubvtovarne.cz a mají právo se jich zúčastňovat.
 • Všichni členové Fotoklubu mají právo předkládat Fotoklubu návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti Fotoklubu.

 

Pravidelně se scházet v klubovně, užívat si focení a plnit fotobobříky. Kdyby si chtěli stěžovat, tak na nejbližší lampárně.

Povinnosti členů fotoklubu

 • Podílet se na popularizaci a propagaci Fotoklubu a dbát na jeho dobrou pověst.
 • Podílet se aktivně na činnosti Fotoklubu.
 • Dbát na dodržování pořádku v Ateliéru v továrně.
 • Zacházet řádně s majetkem Fotoklubu.
 • Při poškození majetku Fotoklubu uhradit v vzniklou škodu.
 • V rámci svých možností, schopností pomáhat ostatním členům Fotoklubu.
 • Platit včas a v požadované výši členské příspěvky.

 

Udržovat fotoklub zdravý a  čistý jak po stránce fyzické tak i psychické. A když něco pokazí, tak to taky napraví.