Podmínky pronájmu ateliéru

Jak si pronajmout Ateliér v továrně?

 

Ateliér v továrně si mohou pronajmout pouze členové Fotoklubu v továrně.

 

Jsme uzavřená skupina, která dbá na stav svého fotografického majetku. Každý člen je pečlivě proškolen na používání techniky ateliéru, takže tím snižujeme pravděpodobnost zničení příslušenství aťasu.

STAŇ SE ČLENEM U UŽÍVEJ VÝHOD FOTOKLUBU

PODMÍNKY PRONÁJMU pro členy fotoklubu

          

A. Doba pronájmu

ATELIER  se pronajímá minimálně na 2 hodiny.

Standardní doba pro nájem ateliéru je od 17.00 do 24.00 hod.

Ateliér se rezervuje pouze na celé hodiny např. od 17 do 18 hodin, kdy si fotograf musí vyhradit čas na úklid ateliéru a uvedení do původního stavu pro další člena.

Pronájem vždy začíná v celou hodinu.

Pokud v kalendáři nenavazuje další pronájem, může se pronájem prodloužit o další celou hodinu.

 

B.  Způsob rezervace a objednání

Termín pronájmu si můžete rezervovat v rezervačním sdíleném kalendáři.

Rezervace se nesmí časově překrývat s jinou rezervací.

Rezervaci termínu je nutno oznámit na ateliervtovarne@gmail.com, nebo na antonin.lavrencik@gmail.com.

Rezervace vám musí být potvrzena, pak jí teprve lze zapsat do sdíleného kalendáře.

Ve sdíleném kalendáři je nutné uvést celé Vaše jméno.

 

C.  Cena pronájmu

Cena pronájmu pro členy Fotoklubu závisí na volbě tarifu.

TARIFY

a) 2000,- Kč na 10 hodin  tj 200,- Kč/hod.

b) 3 600,- Kč na 20 hodin  tj 180,- Kč/hod.

c) 4 500,- Kč na 30 hodin tj 150,- Kč/hod.

D.  Úhrada pronájmu

Platbu tarifu lze uhradit bezhotovostně na číslo účtu 1241241301 / 5500, částka musí být připsána na účet před začátkem sjednaného pronájmu.

Platbu zálohy můžete uhradit v hotovosti, částka musí být uhrazena před začátkem sjednaného pronájmu.

Hodiny budou ze zvoleného tarifu odečítány na základě skutečně čerpaných hodin pronájmu ateliéru.

Objem hodin musí být vyčerpán nejpozději do 12 měsíců od zakoupení daného tarifu.

V případě nevyužití objednaného tarifu do 12 měsíců služba propadá.